ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
View :   Sort :

1 พบสินค้า 9 รายการ
Promotion น้ำยาเคลือบวัสดุผิวเรียบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 view
รหัส : Promotion E3
Promotion น้ำยาเคลือบวัสดุผิวเรียบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Promotion น้ำยาเคลือบวัสดุผิวเรียบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

น้ำยาซักชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -PT-7000
 view
รหัส : WX-PT7000
น้ำยาซักชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -PT-7000
น้ำยาซักชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ชุดSMOCK, ชุดCOVER ALL, ซักผ้า ANTISTATIC
ซักผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้ประมาณ 200 ชุด
(ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10(20) เท่า)

ราคา: 2,790.00 บาท

น้ำยาทำความสะอาดพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์-4100
 view
รหัส : WX-AC-4100
น้ำยาทำความสะอาดพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์-4100
Staticide Restorer Cleaner (3.8 ลิตร)
น้ำยาทำความสะอาดพื้นในห้อง CLEAN ROOM และพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10(20) เท่า
ราคา: 2,900.00 บาท

น้ำยาทำความสะอาด Table Mat-6001
 view
รหัส : WX-AC-6001G
น้ำยาทำความสะอาด Table Mat-6001
Table Mat Top Cleaner (0.95 ลิตร)
น้ำยาทำความสะอาด Table Mat ใน CLEAN ROOM
ไม่ต้องผสมน้ำ ใช้ได้เลย
ราคา: 1,850.00 บาท

น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบผิวเรียบ-2003
 view
รหัส : WX-ACL2001
น้้ำยาเคลือบวัสดุผิวเรียบ ในห้องสะอาด-ACL2001
General Purpose ACL-2001
น้้ำยาเคลือบวัสดุผิวเรียบ ในห้องสะอาด
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีใส ไม่ต้องผสมน้ำ
For Coat Antistatic Product in Clean Room
Size :1 GL.(3.78 L.) Made in USA.
ราคา: 1,890.00 บาท

น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบผิวรูพรุน-2005
 view
รหัส : WX-AC-2005
น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบผิวรูพรุน-2005
Heavy Duty Staticide
น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบผิวรูพรุน ฉีดบน Product ใน CLEAN ROOM
ไม่ต้องผสมน้ำ ใช้ได้เลย (ขนาด 3.80 ลิตร)

น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์( Vinyl,Lonoleum,Ceramic)-4600
 view
รหัส : WX-AC-4600
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์( Vinyl,Lonoleum,Ceramic)-4600
Staticide Ultra (ขนาด 3.8 ลิตร)
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้น พวกVinyl,Lonoleum และCeramic
ไม่ต้องผสมน้ำ เคลือบ 1-2 ชั้น
ราคา: 4,950.00 บาท

น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Concrete,Epoxy)-4800
 view
รหัส : WX-AC-4800
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Concrete,Epoxy)-4800
Staticide Ultra II (ขนาด 3.8 ลิตร)
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้น Concrete,Epoxy
ไม่ต้องผสมน้ำ เคลือบ 1-2 ชั้น

น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบพิเศษ-3000
 view
รหัส : WAX-3000
น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบพิเศษ-3000
Staticide Concentrate
น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ฉีดบน Product ใน
CLEAN ROOM
ไม่ต้องผสมน้ำ ใช้ได้เลย ขวดพร้อมหัวสเปร์ย


1