dot


  [Help]
dot
dot
dot
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Concrete,Epoxy)-4800  
รหัส : WX-AC-4800
รายละเอียดย่อ :
Staticide Ultra II (ขนาด 3.8 ลิตร)
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้น Concrete,Epoxy
ไม่ต้องผสมน้ำ เคลือบ 1-2 ชั้น
รายละเอียดทั้งหมด :