dot


  [Help]
dot
dot
dot
ม่านกริดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / Esd Grid Curtain icon  
รหัส : CT-1-0.3GC
รายละเอียดย่อ :
SIZE :0.3mm.x1.37m.x30m.
รายละเอียดทั้งหมด :

Esd Pvc Grid Curtain 0.3 mm.

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แบบลายตาราง

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
5 Roll Roll ละ
3,500.00
MADE IN CHINA
1 Roll Roll ละ
3,900.00
MADE IN CHINA
5 Roll Roll ละ
3,500.00
MADE IN CHINA
1 Roll Roll ละ
6,750.00
MADE IN KOREA
5 Roll Roll ละ
6,550.00
MADE IN KOREA